Dalbystugan

Föräldrakooperativet Dalbystugan är en liten förskola i samhället Västerljung, Trosa kommun, som har varit verksam sedan 1993. Dalbystugan erbjuder en trygg och glädjefull gemenskap med barnens utveckling och lärande i fokus. Vi tillbringar mycket tid ute i vår stora, härliga gård där vi leker och utforskar. Runt gården finns skog och gårdar med djur och odlingar. Utflykter görs regelbundet för att koppla till lärandet på förskolan och för att barnen kan utforska och lära känna sin närmiljö. All mat lagas på plats och i stor del ekologisk, närodlad och från grunden. Vi odlar och skördar frukt, bär och grönsaker som sedan används i mat och mellanmål.


På Dalbystugan har vi två avdelninger: Skatten (1-3 år) och Pyramiden (3-5 år). Avdelningarna har fått sina namn efter landmärken och fornlämningar som hittats i närområdet kring Västerljung. Under vissa delar av dagen är barnen på sin avdelning men ses på gården eller i vår gemensamma yta inomhus där de kan leka och lära tillsammans på ett åldersintegrerat sätt.

 

Vårt pedagogiska arbete

“Alla barn ska känna trygghet, glädje och gemenskap och utvecklas genom ett lustfyllt lärande.”


Våra ledord på förskolan är Trygghet, Glädje, Gemenskap och Lärande som ska genomsyra verksamheten. Förskolans mindre format bidrar till trygga och glada barn och som möjliggör förmågan att bygga på varje barns unika intressen i lärandet. Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 18) och följer barnens utveckling och lärande enligt läroplanens mål och riktlinjer. Vi drar också inspiration från Reggio Emilias förhållningssätt som innebär att förskolan är en demokratisk mötesplats där barnen är välkomna att påverka sin egen miljö och där processarbete, utforskning, fantasi och kreativitet står i centrum.


En dag på förskolan

6:00 Förskolan öppnar

7:30 Frukost

8:00 Innelek

9:00 Fruktstund/samling

9:15-10:45 Utforskning och undervisning inne och ute 

11:00 Lunch

11:30 Vila/läsvila

12:00 Innelek (för de barn som inte vilar)

13:45 Mellanmål

14:30 Utelek

16:00 Under vinterhalvåret går vi in

17:15 Förskolan stänger

 


Vår mat

All vår mat är tillagad här på Dalbystugan. Våra fantastiska kockar Ann-Sofi och Johanna lagar ekologiskt, från grunden och helst av närodlade råvaror.


Till varje måltid serveras det vatten, mjölk, grönsaker och bönor. Till mellanmålet får barnen ofta nybakat bröd, smoothie av bär från vår egen gård och ibland även nybakta bullar eller äppelpaj med vaniljsås med äpplen från våra äppelträd.


När något av barnen fyller år blir de firade genom att få sitta i “födelsedagsstolen”. Då får de också välja sin favoritmat till lunch!


Under året har vi uppskattade sammankomster med barnens föräldrar med luciafirande, fixardagar och sommarfest. En gång per år har vi även en sjörövarfest med barnen som bjuder på lekar, fika och skattjakt.

Våra ledord


Vi vill att alla våra barn ska känna trygghet, glädje, gemenskap och utvecklas genom ett lustfyllt lärande. 


Trygghet

Vi tror att trygghet skapas genom:

Att bli sedd, lyssnad på och accepterad för den man är. 

Att få öva på det sociala samspelet.

Att arbeta aktivt med allas lika värde.

Att vi alla är olika. Det berikar och vi kompletterar varandra.

Att skapa en trygg anknytning och goda relationer mellan barn, personal och föräldrar.

Att ha rutiner och gemensamma regler.

Att alla har möjlighet till en lugn och rofylld miljö och en trygg famn närhelst det behövs.


Glädje

För oss betyder glädje: 

Att känna sig välkommen och vara en del av en gemenskap.

Att vi har en positiv och entusiastisk attityd.

Att ha roligt tillsammans och skratta med varandra varje dag.

Att vi uppmärksammar högtider, värnar om traditioner och firar när tillfälle ges. 

Att visa omtanke, uppskattning och hjälpa varandra när det behövs.


Gemenskap

Skapas genom: 

Möjlighet för föräldrar och personal att lära känna varandra i gemensamma aktiviteter och samtal.

Samarbete, inflytande och delaktighet.

En familjär miljö för alla på förskolan.

Att vi frågar varandra hur vi mår och hur det går.

Att vi ställer upp och hjälper till när det behövs.


Lärande 

Vi vill främja det lustfyllda lärandet genom: 

En inbjudande, stimulerande och kreativ miljö inne och ute.

Att vara nyfikna, närvarande, lyhörda och uppmuntrande pedagoger.

Att alla barn ska få gå igenom sin lärandeprocess i sin takt och efter sina förutsättningar.

Att varje dag ska bjuda på både roliga och lockande aktiviteter, där barnen frivilligt väljer att delta.

Lek!