Föräldrakooperativ


Fördelen med att vara ett föräldrakooperativ är flera. Skolpengen äts inte upp av någon byråkrati (styrelsens arbete är ideellt) vilket gör att vi bl.a. har bra personaltäthet, egen kock, bra råvaror till maten och möjlighet att skapa en organisation som kan skapa goda förutsättningar för verksamheten.


Dalbystugans förskola är en ekonomisk förening, där medlemmarna är de inskrivna barnens föräldrar.

Föreningsstämma hålls en gång om året, då föreningen (med två röster per familj) väljer en styrelse som tillsammans med personalen har det övergripande ansvaret för verksamheten, föreningens ekonomiska förvaltning och det löpande administrativa arbetet.

Genom att vi har en god dialog med pedagogerna sker en naturlig delaktighet och möjlighet till inflytande över barnens vardag.


Månadsavgiften följer maxtaxan, se kommunens hemsida

https://www.trosa.se/barn--utbildning/barnomsorg2/Avgift/Föräldrarnas engagemang har stor betydelse!


Som förälder på Dalbystugans förskola förväntas ni engagera er i verksamheten på olika sätt. Föräldrarna deltar inte i arbetet i barngrupperna utan allt pedagogiskt arbete ansvarar personalen för.


Under hösten och våren arrangeras ”Trivseldagar”. Då avsätts en förmiddag (lördag eller söndag) för allt som behöver fixas, städas och lagas. Under dessa trädgårdsdagar tänds grillen och varvat med fix och städ har vi trevligt, äter korv och umgås föräldrar och barn tillsammans.


En av grunderna i föreningen är det finns en välfungerande styrelse. Någon i familjen förväntas ingå i förskolans styrelse någon gång under er tid på förskolan. Styrelsen träffas en gång i månaden och går igenom verksamheten med förskolechefen.

Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområden som exempelvis personalfrågor, hus och tomt eller städansvarig.


Det finns ett rullande städschema som löper under året, där varje familj bidrar med att städa en helg per termin (hur många gånger per termin beror på hur många familjer som för tillfället är inskrivna).