Styrelsen

Ordförande

Per-Ingvar Adamsson

Vice Ordförande/Städansvarig

Magnus Jäderberg

Sekreterare

Lova Sima

Kassör

Malin Lindgren

Personalansvarig

Ida Stark

Hus- och tomtansvarig

Lisa Gabre

Suppleant

Stefan Malmesjö

 Suppleant

Jenny Lindström

 Suppleant

Emma Miller

Lämna ett svar