Om förskolan

På Dalbystugan finns de två avdelningarna Skatten och Pyramiden. De har blandade åldrar på barnen för att barnen ska lära sig av varndra och visa hänsyn till varandra. Det kan också kännas tryggt att syskon kan gå tillsammans.

Mellan de två avdelningarna finns ett stort allrum där vi ofta möts för att leka tillsammans. Några gånger i veckan delas barnen upp i olika åldersgrupper för anpassade aktiviteter.

Under året har vi uppskattade sammankomster med barnens föräldrar eller med annan förskola som sjörövarfest, höstfest, luciafirande och trivseldagarna.