Föräldraengagemang

Föräldrarnas engagemang har stor betydelse

Som förälder på Dalbystugans förskola förväntas ni engagera er i verksamheten på olika sätt. Föräldrarna deltar inte i arbetet i barngrupperna utan allt pedagogiskt arbete ansvarar personalen för.

Under hösten och våren arrangeras ”Trivseldagar”. Då avsätts en förmiddag (lördag eller söndag) för allt som behöver fixas, städas och lagas. Under dessa trädgårdsdagar tänds grillen och varvat med fix och städ har vi trevligt, äter korv och umgås föräldrar och barn tillsammans.

En av grunderna i föreningen är det finns en välfungerande styrelse. Någon i familjen förväntas ingå i förskolans styrelse någon gång under er tid på förskolan. Styrelsen träffas en gång i månaden och går igenom verksamheten med förskolechefen. Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområden som exempelvis personalfrågor, hus och tomt eller städansvarig.

Det finns ett rullande städschema som löper under året, där varje familj bidrar med att städa en helg per termin (hur många gånger per termin beror på hur många familjer som för tillfället är inskrivna).