Styrelsen

Ordförande
Per-Ingvar Adamsson
Vice Ordförande
Ida Stark
Sekreterare/Larmansvarig/Webbansvarig
Stefan Malmesjö
Kassör
Tobias Axelsson
Personalansvarig
Malin Lindgren
Städansvarig/Suppleant
Zandra Fällman
Hus/tomtansvarig
Björn Johansson
 Suppleant   Jenny Lindström  Suppleant                                      Natalie Brandtberg

Kommentera